Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MAGIBEL.COM

 

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между БЕЛ_ТРЕЙД ЕООД от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.magibel.comПрава и задължения на Потребителя:

 

-Потребителят се задължава към magibel.com ,че няма да ползва сайта за каквато ида е дейност, забранена от закона или неотговарящша на тези Общи правила.

 

-Потребителят има право да разглежда потъчва и получава продукти от сайта по реда и условията посочени в него.

 

-Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

-Потребителят има право на доставка на поръчаните продукти на посочения адрес на доставка,след заплащане на продажната цена по реда указан в сайта.

 

-Потребителите на сайта нямат право да разпространяват,променят,копират/асвен за нетърговски цели/,излагат,възпроизвеждат,създават вторични материали,прехвърлят,продават или използват по какъвто и да е друг начин съдържанието на сайта без писмено разрешение на www.magibel.com

 

-Всеки потребител , независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на сайта:

 

-Да зачита и не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията,законите на Република България и международните актове,по които тя е страна и Интернет етикета при ползване на сайта.

 

-Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени ,абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

 

- Да не извършва злоумишлени действия.Права и задължения на www.magibel.com

 

-www.magibel.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина ,по който потребителите използват сайта.

 

-www.magibel.com има право по всяко време, безуведомяване на потребителя,когато последният ползва сайта в нарушение с настоящите условия, както и по преценка на www.magibel.com ,да спира или промена сайта.www.magibel.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането , променянето или ограничаването на сайта,изтриването,модифицирането,загубването,недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения , материали или информация, пренасяни , използвани или станали достъпни чрез сайта www.magibel.com

 

-www.magibel.com може да осигури побликуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.www.magibel.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоврността на тези материали или съдържание.Потребителят носи пълната отговорност за всички причинени вреди на www.magibel.com и трети лица вследствие използване или достъп до Интернет страници и ресурси.

 

-www.magibel.com не носи отговорност за вреди,причинени върху софтуера , хардуера или телекомукационните съоражения или за загуба на данни,произтекли от материали или ресурси , търсени , заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползване на сайта.Съветите, консултациите и помощта, оказани от наш специалист във връзка с използването на сайта от Потребителите , не поражда каквато и да било отговорност или задължения на www.magibel.com

 

-Потребителят е длъжен да обезщети www.magibel.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и /или платени обезщетения на трети лица във втръзка с Интернет страници, хипер-връзкиу,материали или информация, които потребителя е използвал,разположил на сървъра,изпращал,разпространявал,направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта www.magibel.com в нарушение на закона ,настоящите Общи условия или Интернет етикета.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

 

Връзки към сайтове на трети страни (links), включени във сайта, могат да ви насочат към друг сайт, който се намира извън контрола на www.magibel.com не е отговорно за съдържанието на който и да било сайт, и предоставя тези връзки единствено като удобство